Macht en onmacht

“Wat betekent macht voor jou?”

“Het gevoel dat je bij machtig bent, dingen naar je hand kunt zetten.”

“Macht wordt vaak gezien als iets ‘vies’, alsof je dan de baas speelt. Het ligt in de schaduw. Mensen praten er liever niet over. Laat staan toegeven wat het met hen doet.”

“Zouden we niet allemaal een hang naar macht hebben? Alleen uiten we het verschillend. De één neigt meer naar macht en een ander juist naar onmacht.”

“En als je beweging dan naar macht gaat. Hoe zou het dan zijn om machteloos te zijn?”

“Misschien roept onmacht of machteloosheid wel weerstand op. Het gevoel geen controle te hebben, afhankelijk te zijn.”

“Ik heb onmacht ook wel lang als een zwakte gezien. Alsof ik dan afhankelijk was. Ik wilde niet toegeven dat ik op sommige gebieden niet bij machtig was. En dit al zeker niet accepteren. Terwijl ik nu weet dat juist het accepteren van onmacht, eigenlijk veel machtiger is.”

“Zonder onmacht bestaat macht ook helemaal niet. Door onmacht te kunnen toestaan, komt er ook veel meer ruimte voor macht. Dan kun je pas echt flexibel bewegen tussen deze polariteiten.”