Puzzel van het leven

De weg van bewustwording kan gepaard gaan met momenten van twijfel, chaos en onrust. Gedachten en overtuigingen beginnen te wankelen en je vraagt jezelf steeds vaker af hoe je wilt leven in plaats van wat je geleerd hebt. Momenten van chaos zijn nodig om in een nieuwe balans te komen. Zo kom je met iedere stap dichter bij je ware kern.

Het voelt als honderd puzzelstukjes
Los liggend en door elkaar
Alleen de hoeken zijn gelegd
Die gebieden lagen voor me klaar
Overtuigingen en patronen
Ontstaan vanuit vroeger en daarvoor misschien
Laat ik nu de lijnen los
En mag ik mijn eigen vorm gaan zien
Ik start met puzzelen vanuit het midden
Een losstaand veld zonder vast kader
In de kern is wie ik ben
Verbind ik de stukjes vanuit mijn waarden